Bevoc - Gezellig en sportief volleyballen in Benschop

Geschiedenis

In 1968/1969 verrees er in Benschop een multifunctioneel Dorpshuis, waarin ook de mogelijkheid aanwezig was om sporten te beoefenen. Mede in het kader daarvan werd in 1970 BEVOC opgericht. De genoemde accommodatie voldeed qua afmetingen eigenlijk niet aan de door de NEVOBO gestelde normen (te laag en te smal). Echter de volleybal-enthousiasten waren al lang blij, dat er überhaupt een mogelijkheid was gecreëerd om deze nobele sport in de praktijk te brengen. Als lid van het eerste uur heb ik de vereniging altijd het kleindorpse gezellige karakter zien behouden. In 1e instantie maakten we als sectie "volleybal" onderdeel uit van de multifunctionele Sport Vereniging Benschop (SVB). Na een aantal jaren bleek iedere sectie de specifieke eigen sportaangelegenheden toch beter separaat te kunnen behartigen en werd BEVOC een feit.

De vereniging is qua seniorenteams altijd vrij klein gebleven. Over het algemeen waren er altijd 2 dames- en 2 herenteams. Daarnaast drijft de club op een fors potentieel recreanten en vooral de laatste jaren een toenemend aantal mini- en jeugdleden. Sinds 1985 trainen en spelen we in onze sporthal de "Bosrand". De thuiswedstrijden worden sinds enkele jaren op vrijdagavond afgewerkt. Opvallend voor ons clubje is het feit, dat de meeste seniorenleden al zeer veel jaren lid zijn. Dit heeft natuurlijk ook als consequentie, dat de gemiddelde leeftijd (vooral bij de heren) behoorlijk hoog is. Daarom is de club extra blij met de vele jeugdige leden en de senioren die daar veel opleidingstijd in steken. Hierdoor is de toekomst redelijk veilig gesteld. In 2004 kwam er een 3e damesteam de competitie verrijken. Het lukt de laatste jaren niet meer om externe trainers aan te trekken. Vooralsnog wordt dit intern goed opgevangen. Bijna elk team (ook de jeugd) heeft een eigen trainer c.q. coach. Dit geeft blijk van een grote betrokkenheid van veel leden bij Bevoc. En dan heb ik nog niet eens gesproken van de grote inzet van bestuurs- en commissieleden, scheidsrechters en betrokken ouders. Ook moeten we i.v.m. de relatief afnemende subsidiëring door de lokale overheid steeds meer commerciéle activiteiten ontplooien om ons cluppie financieel overeind te houden, waarbij de contributie op een aanvaardbaar niveau dient te blijven. In dat kader hebben we sinds enige jaren ons bedrijventoernooi. Hieraan wordt zeer enthousiast deelgenomen, waardoor het -mede door de belangenloze inzet van vele leden_- elk jaar weer een sportief en financieel succes wordt. Ook weten individuele teams de laatste jaren een sponsor te strikken voor hun sporttenue. Daarnaast wordt er in de zomer getracht om een beach volleybaltoernooi te organiseren. Deze variant is bij diverse van onze leden zeer populair. Al met al bruist onze vereniging van activiteiten en biedt het grote aantal jeugdige leden een goede basis voor de naaste toekomst.

 

Sponsoren