Bestuur

Voorzitter: Jurgen Müller
Secretaris: Kevin van Ingen
Penningmeester: Chiem Stigter
Wedstrijdsecretaris: Marije van Schalkwijk / Chantal Wildschut
Vertegenwoordiger recreanten: Aad Verbij
Algemeen lid: Milou de With

Contact: bestuur@bevoc.nl

Door het bestuur is ook een beleidsplan opgesteld. Dat is hier te raadplegen.