Geschiedenis

In 1968/1969 verrees er in Benschop een multifunctioneel Dorpshuis, dat ook de mogelijkheid bood om te sporten. Daarom werd op 3 oktober 1969 een volleybalvereniging opgericht. Het Dorpshuis voldeed qua afmetingen eigenlijk niet aan de door de NEVOBO gestelde normen (te laag en te smal). Maar de volleybal-enthousiasten waren al lang blij, dat er überhaupt een mogelijkheid was gecreëerd om te kunnen volleyballen. In eerste instantie maakte de sectie “volleybal” onderdeel uit van de multifunctionele Sport Vereniging Benschop (SVB). Maar na een aantal jaar bleek het toch wenselijk om de verschillende sporten te scheiden. Hiermee werd de Benschopse VolleybalClub – Bevoc – een feit.

Sinds 1985 trainen en spelen we in onze sporthal de “Bosrand”.  Opvallend voor ons clubje is het feit, dat veel seniorenleden al vele jaren lid zijn. Ieder team (ook de jeugd) heeft een eigen trainer c.q. coach. Dit geeft blijk van een grote betrokkenheid van veel leden bij Bevoc. Dankzij hun grote inzet, en die van van bestuurs- en commissieleden, scheidsrechters en betrokken ouders, houden we de vereniging bloeiend. Ook moeten we i.v.m. de relatief afnemende subsidiëring door de lokale overheid steeds meer commerciële activiteiten ontplooien om ons cluppie financieel overeind te houden. Om onze contributie schappelijk te houden, benaderen we sponsoren die een hart hebben voor het volleybal in Benschop. Ook zorgen het jaarlijkse Bevoc Bedrijventoernooi, Bevoc Stratentoernooi en Bayvoc Beachtoernooi voor sportief en financieel succes.

Op 3 oktober 2019 bestaat Bevoc 50 jaar! De vereniging heeft in die 50 jaar altijd het kleindorpse gezellige karakter weten te behouden. En ook de komende jaren zetten we ons met elkaar in om Bevoc een bruisende volleybalvereniging in een mooi dorp te laten zijn.